Institut renesance kulturního dědictví

Sekce & Kontakty

Administrativa


Email: ondrejbenes8@gmail.com

Sekce hudby a vzdělávání


Email: beata.altior@gmail.com

Sekce kulturní historie


Email: institutrkd@gmail.com

Sekce čajové kultury


Email: chamberoftea@gmail.com

Realizace & Projekty