Institut renesance kulturního dědictví

Sekce & Kontakty

Administrativa


institutrkd@gmail.com

Sekce hudby a vzdělávání


beata.altior@gmail.com

Sekce kulturní historie


vliscak@gmail.com

Sekce čajové kultury


chamberoftea@gmail.com

Ateliér


Jana.Dynkova@seznam.cz

Studio


ondrejbenes8@gmail.com

Redakce


chamberoftea@gmail.com

Archiv


ondrejbenes8@gmail.com

Realizace & Projekty

O nás

naše poselství


Institut renesance kulturního dědictví z. ú. se zaměřuje na šíření a rozvoj tradic a kulturně historických témat coby součásti všeobecného kulturního dědictví, čímž se snaží zabránit úpadku těchto tradic v důsledku zrychleného životního stylu moderní společnosti, která stále více závisí na technologiích a krátkodobých, a tudíž nedostatečně rozvinutých společenských vztazích.
Institut vychází z toho, že starobylé tradice jsou nositelkami a reprezentantkami hodnot natolik zásadních, že stály našim předkům za to, aby si je mezi sebou celá staletí předávali, a proto jsou tradice ze své podstaty součástí identity každé společnosti, kterou spoluutvářejí a sjednocují, a zároveň jsou závislé na interpretaci, a tudíž bez skutečného zájmu společnosti se rychle vytrácejí z její kolektivní paměti.
Institut hledá takové efektivní způsoby oživování jednotlivých tradic, aby se nevytratil jejich původní obsah. Navíc si klade za cíl nacházet účinné způsoby, jak překlenovat propast času, navazovat na konkrétní odkazy předků, nalézat v nich jejich hodnotový a kulturně historický obsah a vdechovat původním tradicím nový život zajímavým, osvěžujícím, a přitom co nejméně zkreslujícím způsobem.

Výroční zpráva

zveřejnění na oslavě výročí 5 letům Institutu, 31. 8. 2024

Zbývá:

Kontakt


FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Název
Institut renesance kulturního dědictví z. ú.
IČO
08211973
nejsme plátci DPH
Adresa sídla
Karla IV. 1063,
252 62 Horoměřice
Datová schránka
95heemb

E-MAILY

Ředitel
ondrejbenes8@gmail.com
Sekretariát
institutrkd@gmail.com
Umělecká vedoucí
beata.altior@gmail.com
Vedoucí sekce čajové kultury
chamberoftea@gmail.com
Vedoucí sekce kulturní historie
vliscak@gmail.com

ČÍSLA ÚČTŮ & PROVOZOVNY

Hlavní účet
1379523002/5500
Vedlejší účet
1379523010/5500
Yard of Tea
Ke Dvoru 15/13a, Praha 6 - Vokovice
Prague Tea Office
Ke Dvoru 14/9, Praha 6 - Vokovice
Pardubice Tea Office
Jahnova 8, Pardubice I - Zelené Předměstí

Provozovny


Prague tea Office

Ke Dvoru 14/9, 160 00 Praha

Yard of Tea

Ke Dvoru 15/13a, 160 00 Praha

Pardubice Tea Office

Jahnova 8, 530 02 Pardubice

Sídlo

Karla IV. 1063, 252 62 Horoměřice